კონფიდენციალურობის პოლიტიკა For Blogging Ocean

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს პოლიტიკას Blogging Ocean, 601, Bluebells, Off Old Mumbai Pune Highway, Thane, Maharashtra 400612, ინდოეთი, თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, როდესაც იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს ( https://www.bloggingocean.com). (მომსახურება"). სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით თქვენი ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას და გამჟღავნებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. თუ თქვენ არ ეთანხმებით იმავეს, გთხოვთ, არ შეხვიდეთ და არ გამოიყენოთ სერვისი.

ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს თქვენთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე და გამოვაქვეყნოთ განახლებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა სერვისზე. განახლებული პოლიტიკა ძალაში შევა 180 დღის შემდეგ, როდესაც განახლებული პოლიტიკა გამოქვეყნდება სერვისში და თქვენი მუდმივი წვდომა ან სერვისის გამოყენება ამ დროის შემდეგ წარმოადგენს თქვენს მიერ შესწორებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებას. ამიტომ გირჩევთ, პერიოდულად გადახედოთ ამ გვერდს.

როგორ ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას:

ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისთვის:

  1. მარკეტინგი/ სარეკლამო
  2. მიზნობრივი რეკლამა
  3. მომხმარებლისგან მომხმარებლის კომენტარები

თუ გვსურს თქვენი ინფორმაციის გამოყენება სხვა მიზნისთვის, ჩვენ მოგთხოვთ თანხმობას და გამოვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ თქვენი თანხმობის მიღებისას და შემდეგ მხოლოდ იმ მიზნ(ებ)ისთვის, რისთვისაც მიიღებთ თანხმობას, თუ ჩვენგან სხვაგვარად არ მოითხოვება კანონი.

როგორ ვიზიარებთ თქვენს ინფორმაციას:

ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა შეზღუდული შემთხვევებისა, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ:

  1. სპონსორები
  2. ანალიტიკა

ჩვენ მოვითხოვთ ასეთი მესამე მხარისგან გამოიყენონ პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მათ გადავცემთ მხოლოდ იმ მიზნით, რისთვისაც იგი გადაეცა და არ შეინახონ იგი იმაზე მეტ ხანს, ვიდრე ეს საჭიროა აღნიშნული მიზნის შესასრულებლად.

ჩვენ შეიძლება ასევე გავამჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგისთვის: (1) მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლოს ბრძანების ან სხვა სამართლებრივი პროცესის შესასრულებლად; (2) აღასრულოთ თქვენი შეთანხმებები ჩვენთან, მათ შორის ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა; ან (3) უპასუხოს პრეტენზიებს, რომ თქვენ მიერ სერვისის გამოყენება არღვევს მესამე მხარის ნებისმიერ უფლებას. თუ სერვისი ან ჩვენი კომპანია გაერთიანდება ან შეძენილია სხვა კომპანიასთან, თქვენი ინფორმაცია იქნება ერთ-ერთი აქტივი, რომელიც გადაეცემა ახალ მფლობელს.

თქვენი უფლებები:

მოქმედი კანონიდან გამომდინარე, თქვენ შეიძლება გქონდეთ უფლება, შეხვიდეთ და გაასწოროთ ან წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, მიიღოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ასლი, შეზღუდოთ ან გააპროტესტოთ თქვენი მონაცემების აქტიური დამუშავება, გვთხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გაზიარება (პორტირება). ინფორმაცია სხვა სუბიექტისთვის, გააუქმეთ ნებისმიერი თანხმობა, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ თქვენი მონაცემების დამუშავებაზე, კანონიერ ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება და სხვა უფლებები, რომლებიც შეიძლება შესაბამისი იყოს მოქმედი კანონმდებლობით. ამ უფლებების განსახორციელებლად შეგიძლიათ მოგვწეროთ მისამართზე aquif@bloggingocean.com. ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენს მოთხოვნას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ პირდაპირ მარკეტინგულ კომუნიკაციებზე ან იმ პროფილისგან, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ მარკეტინგული მიზნებისთვის, მოგვწერით მისამართზე aquif@bloggingocean. Com.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ არ გვაძლევთ უფლებას შევაგროვოთ ან დავამუშაოთ საჭირო პერსონალური ინფორმაცია, ან არ გააუქმოთ თანხმობა იმავეს საჭირო მიზნებისთვის დამუშავებაზე, თქვენ შეიძლება ვერ შეხვიდეთ ან გამოიყენოთ სერვისები, რისთვისაც მოიძიეთ თქვენი ინფორმაცია.

ქუქიები და ა.შ.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ ამ და თქვენს არჩევანს ამ თვალთვალის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს ქუქიების პოლიტიკა.

უსაფრთხოება:

თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ გამოვიყენებთ უსაფრთხოების გონივრულ ზომებს, რათა თავიდან ავიცილოთ ჩვენი კონტროლის ქვეშ არსებული თქვენი ინფორმაციის დაკარგვა, ბოროტად გამოყენება ან არაავტორიზებული ცვლილება. თუმცა, თანდაყოლილი რისკების გათვალისწინებით, ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტირებული აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია და, შესაბამისად, ჩვენ ვერ ვუზრუნველყოფთ ან გარანტიას ვაძლევთ ნებისმიერი ინფორმაციის უსაფრთხოებას, რომელსაც თქვენ გადმოგცემთ და თქვენ ამას აკეთებთ საკუთარი რისკის ქვეშ.

მესამე მხარის ბმულები და თქვენი ინფორმაციის გამოყენება:

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ ეხება მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და სხვა პრაქტიკას, მათ შორის ნებისმიერი მესამე მხარის, რომელიც მუშაობს ნებისმიერ ვებსაიტზე ან სერვისზე, რომელიც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს სერვისის ბმულის საშუალებით. ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, გადახედოთ თქვენს მიერ მონახულებული ყველა საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას content, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ან ნებისმიერი მესამე მხარის საიტების ან სერვისების პრაქტიკა.

საჩივრების/მონაცემთა დაცვის ოფიცერი:

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება ჩვენთან ხელმისაწვდომი თქვენი ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ფოსტით გაგზავნოთ ჩვენს საჩივრების ოფიცერთან მისამართზე Blogging Ocean, 601, Bluebells, Off Old Mumbai Pune Highway, Thane, ან დაუკავშირდით ამ საკონტაქტო ფორმა ჩვენ მოვაგვარებთ თქვენს შეშფოთებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ბოლოს განახლდა: 19-Oct-2022
ძალაში შესვლის თარიღი: 19-Oct-2022