Ehdot

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 9

1. esittely

Nämä ehdot koskevat tätä verkkosivustoa ja tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä tapahtumia. Sinua voivat sitoa lisäsopimukset, jotka liittyvät suhdeesi meihin tai mihin tahansa meiltä saamiin tuotteisiin tai palveluihin. Jos lisäsopimusten jotkin määräykset ovat ristiriidassa näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen kanssa, näiden lisäsopimusten määräykset hallitsevat ja ovat etusijalla.

2. Sitova

Rekisteröitymällä, pääsemällä verkkosivustolle tai muuten käyttämällä tätä verkkosivustoa, sitoudut noudattamaan näitä alla esitettyjä ehtoja. Pelkkä tämän verkkosivuston käyttö tarkoittaa näiden ehtojen tuntemista ja hyväksymistä. Joissakin erityistapauksissa voimme myös pyytää sinua suostumaan nimenomaisesti.

3. Sähköinen viestintä

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai kommunikoimalla kanssamme sähköisesti, hyväksyt ja tunnustat, että voimme kommunikoida kanssasi sähköisesti verkkosivustollamme tai lähettämällä sinulle sähköpostia, ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, paljastukset ja muut viestit, jotka me toimittaa sinulle sähköisesti kaikki lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien muun muassa vaatimus, jonka mukaan tällaisen viestinnän on oltava kirjallista.

4. Teollis- ja tekijänoikeudet

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia verkkosivuston tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia sekä verkkosivustolla näkyviä tai käytettävissä olevia tietoja, tietoja ja muita resursseja.

4.1 Kaikki oikeudet pidätetään

Ellei erityistä content toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai muita oikeuksia tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, patenttiin tai muihin immateriaalioikeuksiin. Tämä tarkoittaa, että et käytä, kopioi, jäljennä, esitä, näytä, jaa, upota mihinkään sähköiseen välineeseen, muuta, käännä uudelleen, pura, siirrä, lataa, lähetä, kaupallista, myy, markkinoi tai kaupallista mitään tämän verkkosivuston resursseja. missään muodossa, ilman meidän etukäteen antamaa kirjallista lupaamme, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavassa laissa (kuten lainausoikeus) toisin määrätään.

5. Tiedote

Edellä esitetystä huolimatta voit lähettää uutiskirjeemme sähköisessä muodossa muille, jotka saattavat olla kiinnostuneita vierailemaan verkkosivustollamme.

6. Kolmannen osapuolen omaisuus

Sivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia toisen osapuolen verkkosivustoille. Emme valvo tai tarkista content toisen osapuolen verkkosivustoista, joihin on linkki tältä verkkosivustolta. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten soveltuvia ehtoja. Emme välttämättä jaa tai tue kyseisillä verkkosivustoilla ilmaistuja mielipiteitä tai materiaalia.

Emme ole vastuussa mistään tietosuojakäytännöistä tai content näistä sivustoista. Vastaat kaikista näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön liittyvistä riskeistä. Emme ota mitään vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista millä tahansa tavalla, olipa syy mikä tahansa, joka johtuu henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille.

7. Vastuullinen käyttö

Vieraillessamme verkkosivustollamme suostut käyttämään sitä vain näihin ehtoihin, mahdollisiin lisäsopimuksiin ja sovellettaviin lakeihin, asetuksiin sekä yleisesti hyväksyttyihin online-käytäntöihin ja alan ohjeisiin tarkoitettuihin tarkoituksiin ja sallittuina. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme käyttää, julkaista tai levittää mitään materiaalia, joka koostuu haitallisista tietokoneohjelmista (tai joihin on linkki); käyttää verkkosivustoltamme kerättyä tietoa mihin tahansa suoramarkkinointitoimintaan tai suorittaa järjestelmällisiä tai automaattisia tiedonkeruutoimintoja verkkosivustollamme tai suhteessa siihen.

Osallistuminen mihin tahansa toimintaan, joka aiheuttaa tai voi vahingoittaa verkkosivustoa tai häiritsee verkkosivuston toimintaa, saatavuutta tai saatavuutta, on ehdottomasti kielletty.

8. Idean jättäminen

Älä lähetä ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voidaan pitää omana immateriaaliomaisuutesi ja jonka haluaisit esittää meille, ellemme ole ensin allekirjoittaneet immateriaaliomaisuutta koskevaa sopimusta tai salassapitosopimusta. Jos paljastat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, annat meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa content missä tahansa olemassa olevassa tai tulevassa mediassa.

9. Käyttö lopetetaan

Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muokata verkkosivustoa tai mitä tahansa sen palvelua tai lopettaa niiden käytön väliaikaisesti tai pysyvästi. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään sellaisista muutoksista, keskeyttämisestä tai keskeyttämisestä, joka koskee pääsyäsi verkkosivustoon tai sen käyttöön. content jonka olet saattanut jakaa verkkosivustolla. Et ole oikeutettu mihinkään korvaukseen tai muihin maksuihin, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai mitkä tahansa Content olet osallistunut tai olet alkanut luottaa, ovat pysyvästi kadonneet. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa mitään pääsynrajoitustoimenpiteitä verkkosivustollamme.

10. Takuut ja vastuu

Mikään tässä osiossa ei rajoita tai sulje pois mitään lain edellyttämää takuuta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi laitonta. Tämä sivusto ja kaikki content verkkosivustolla toimitetaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla", ja ne voivat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista takuista, olivatpa ne nimenomaisia ​​tai oletettuja, koskien tuotteen saatavuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä. Content. Emme takaa, että:

 

  • tällä sivustolla tai meidän content täyttää vaatimukset;
  • tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi.

 

Mikään tällä verkkosivustolla ei ole minkäänlaista oikeudellista, taloudellista tai lääketieteellistä neuvontaa tai sen on tarkoitus muodostaa sitä. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteys asianmukaiseen ammattilaiseen.

Seuraavia tämän osan säännöksiä sovelletaan sovellettavan lain sallimassa enimmäismäärässä, eivätkä ne rajoita tai sulje pois vastuumme mistä tahansa asiasta, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen olisi laitonta tai laitonta. Missään tapauksessa emme ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien voiton tai tulojen menetyksestä, tietojen, ohjelmistojen tai tietokantojen menetyksestä tai vioittumisesta taikka omaisuuden tai datan menetyksestä tai vahingosta) aiheutuneet vahingot. osapuoli, joka johtuu pääsystä verkkosivustollemme tai sen käytöstä.

Jollei missään lisäsopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, suurin vastuumme sinulle kaikista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivustosta tai verkkosivuston kautta markkinoiduista tai myydyistä tuotteista ja palveluista, riippumatta vastuun asettamisesta ( sopimukseen, omaan pääomaan, huolimattomuuteen, suunniteltuun käyttäytymiseen, vahingonkorvaukseen tai muuhun) rajoittuu kokonaishinta, jonka olet maksanut meille ostaessamme tällaisia ​​tuotteita tai palveluja tai käyttäessäsi verkkosivustoa. Tällainen rajoitus koskee kaikkia kaikkia vaatimuksiasi, toimintojasi ja kaikenlaisia ​​syitäsi.

11. Yksityisyys

Päästäksesi verkkosivustollemme ja / tai palveluihimme saatat joutua antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Hyväksyt, että kaikki antamasi tiedot ovat aina tarkkoja, oikeita ja ajan tasalla.

Olemme kehittäneet käytännön vastaamaan mahdollisiin yksityisyyden huolenaiheisiisi. Lisätietoja on artikkelissamme Tietosuoja ja meidän Evästekäytäntö.

12. Vientirajoitukset / Lainsäädännön noudattaminen

Pääsy verkkosivustolle alueilta tai maista, joissa Content tai sivustolla myytävien tuotteiden tai palveluiden ostaminen on laitonta, on kielletty. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa Intian vientilakien ja -määräysten vastaisesti.

13. Kumppanuusmarkkinointi

Tämän verkkosivuston kautta voimme harjoittaa tytäryhtiömarkkinointia, jolloin saamme prosenttiosuuden tai palkkion palvelujen tai tuotteiden myynnistä tällä verkkosivustolla tai sen kautta. Voimme myös hyväksyä sponsoroinnin tai muunlaisen mainontakorvauksen yrityksiltä. Tämän ilmoituksen on tarkoitus noudattaa markkinoinnin ja mainonnan lakisääteisiä vaatimuksia, kuten Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission sääntöjä.

14. toimeksianto

Et voi siirtää, siirtää tai tehdä alihankintasopimuksia mistään näiden ehtojen mukaisista oikeuksistasi ja / tai velvoitteistasi kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme. Kaikki tämän osan vastaiset väitetyt tehtävät ovat mitättömiä.

15. Näiden ehtojen rikkominen

Rajoittamatta muita näiden käyttöehtojen mukaisia ​​oikeuksiamme, jos rikot näitä ehtoja millään tavalla, voimme ryhtyä toimiin, jotka katsomme aiheellisiksi rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien tilapäisesti tai pysyvästi pääsy verkkosivustolle, yhteydenotto Internet-palveluntarjoajasi pyytämään estämään pääsyn verkkosivustolle ja / tai aloittamaan oikeustoimia sinua vastaan.

16. Ylivoimainen este

Lukuun ottamatta rahanmaksuvelvoitteita, minkään osapuolen viivästymistä, laiminlyöntiä tai laiminlyöntiä näiden velvoitteiden täyttämisessä tai noudattamisessa ei katsota rikkovan näitä ehtoja, jos ja niin kauan kuin tällainen viivästyminen, epäonnistuminen tai laiminlyönti johtuu mistä tahansa syystä, joka ei ole kyseisen osapuolen kohtuullisessa hallinnassa.

17. Korvaus

Suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vahingoittumattomina kaikista vaatimuksista, vastuista, vahingoista, menetyksistä ja kuluista, jotka liittyvät näiden Ehtojen ja sovellettavien lakien, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyden suoja, rikkomiseen. Hyvität meille viipymättä vahingot, menetykset, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tai johtuvat tällaisista vaatimuksista.

18. Luopuminen

Näiden ehtojen ja minkä tahansa sopimuksen määräysten noudattamatta jättämistä tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei tulkita luopumiseksi tällaisista määräyksistä eikä se vaikuta näiden ehtojen tai minkään muun sopimuksen voimassaoloon Sopimuksen tai minkä tahansa sen osan tai oikeuden sen jälkeen panna täytäntöön kaikki määräykset.

19. Kieli

Nämä ehdot tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan englanniksi. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan kyseisellä kielellä.

20. Koko sopimus

Nämä ehdot ja ehdot yhdessä Tietosuojalausunto ja Evästepolitiikkamuodostavat koko sopimuksen sinun ja Aquif Shaikh liittyen tämän verkkosivuston käyttöön.

21. Näiden ehtojen päivittäminen

Voimme ajoittain päivittää näitä käyttöehtoja. Sinun velvollisuutesi on tarkistaa ajoittain nämä käyttöehdot muutosten tai päivitysten varalta. Näiden ehtojen alussa ilmoitettu päivämäärä on viimeisin päivityspäivä. Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutokset julkaistaan ​​tälle verkkosivustolle. Jatkuvaa tämän verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten julkaisemisen jälkeen pidetään ilmoituksena suostumuksestasi noudattaa näitä ehtoja ja noudattaa niitä.

22. Lain ja toimivallan valinta

Näihin ehtoihin sovelletaan Intian lakeja. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat ovat Intian tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia. Jos tuomioistuin tai muu viranomainen toteaa jonkin näiden ehtojen osan tai säännöksen pätemättömäksi ja/tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai määräystä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön suurimmassa sallitussa laajuudessa siten, että toteuttaa näiden käyttöehtojen tarkoitus. Muut säännökset eivät vaikuta.

23. Yhteystiedot

Tämän verkkosivuston omistaa ja ylläpitää Aquif Shaikh.

Voit ottaa meihin yhteyttä näiden käyttöehtojen suhteen ottaa yhteyttä sivu.

24. Lataa

Voit myös download käyttöehdot PDF-muodossa.

Menestysviesti!
Varoitusviesti!
Virheviesti!