Терміни та умови

Востаннє Умови були оновлені 9 січня 2022 року

1. Введення

Ці Умови стосуються цього веб-сайту та транзакцій, пов’язаних з нашими продуктами та послугами. Ви можете бути зобов’язані додатковими контрактами, пов’язаними з вашими відносинами з нами, або будь-якими продуктами чи послугами, які ви отримуєте від нас. Якщо будь-які положення додаткових контрактів суперечать будь-яким положенням цих Умов, положення цих додаткових контрактів контролюватимуть і матимуть перевагу.

2. Пошиття

Реєструючись на цьому веб-сайті, отримуючи доступ до нього або використовуючи його іншим способом, ви погоджуєтесь з цими Загальними положеннями та умовами, викладеними нижче. Просте використання цього веб-сайту означає знання та прийняття цих Умов. У деяких конкретних випадках ми також можемо попросити вас чітко погодитись.

3. Електронний зв’язок

Використовуючи цей веб-сайт або спілкуючись з нами електронними засобами, ви погоджуєтесь і визнаєте, що ми можемо спілкуватися з вами в електронному вигляді на нашому веб-сайті або надсилаючи вам електронний лист, і ви погоджуєтесь, що всі домовленості, повідомлення, розкриття інформації та інші повідомлення, які ми надавати вам в електронній формі задоволення будь-яких законодавчих вимог, включаючи, але не обмежуючись, вимогу про те, що такі повідомлення повинні бути письмовими.

4. Інтелектуальна власність

Ми або наші ліцензіари володіємо та контролюємо всі авторські права та інші права інтелектуальної власності на веб-сайті, а також дані, інформацію та інші ресурси, що відображаються на веб-сайті або доступні на ньому.

4.1 Всі права захищені

Хіба що конкретно content диктує інше, вам не надається ліцензія чи будь-яке інше право згідно з авторським правом, торговою маркою, патентом чи іншими правами інтелектуальної власності. Це означає, що ви не будете використовувати, копіювати, відтворювати, виконувати, показувати, поширювати, вбудовувати в будь-який електронний носій, змінювати, здійснювати зворотний інженерний аналіз, декомпілювати, передавати, завантажувати, передавати, монетизувати, продавати, продавати або комерціалізувати будь-які ресурси на цьому веб-сайті у будь-якій формі без нашого попереднього письмового дозволу, за винятком і лише в тих випадках, коли інше передбачено в нормах обов’язкового права (таких як право на цитування).

5. Інформаційний бюлетень

Незважаючи на вищевикладене, ви можете переслати нашу розсилку в електронній формі іншим, кому може бути цікаво відвідати наш веб-сайт.

6. Стороннє майно

Наш веб-сайт може містити гіперпосилання або інші посилання на веб-сайти інших сторін. Ми не контролюємо та не перевіряємо content веб-сайтів інших сторін, на які є посилання з цього веб-сайту. Продукти чи послуги, які пропонуються іншими веб-сайтами, регулюються застосовними Умовами цих третіх сторін. Висловлені думки або матеріали, що з’являються на цих веб-сайтах, не обов’язково поділяються або схвалюються нами.

Ми не несемо відповідальності за будь-яку практику конфіденційності або content цих сайтів. Ви несете всі ризики, пов’язані з використанням цих веб-сайтів і будь-яких пов’язаних сторонніх служб. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-яку втрату чи пошкодження будь-яким чином, якими б причинами вони не були, внаслідок розкриття вами особистої інформації третім особам.

7. Відповідальне використання

Відвідуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь використовувати його лише для цілей, передбачених і дозволених цими Умовами, будь-якими додатковими контрактами з нами, а також чинним законодавством, нормативними актами та загальновизнаною практикою в Інтернеті та галузевими рекомендаціями. Ви не повинні використовувати наш веб-сайт або послуги для використання, публікації або розповсюдження будь-якого матеріалу, який складається (або пов’язаний з) шкідливим комп’ютерним програмним забезпеченням; використовувати дані, зібрані з нашого веб-сайту, для будь-якої прямої маркетингової діяльності, або проводити будь-які систематичні або автоматизовані заходи збору даних на нашому веб-сайті або стосовно нього.

Займатися будь-якою діяльністю, яка спричиняє або може спричинити пошкодження веб-сайту або заважає роботі, доступності або доступності веб-сайту, категорично заборонено.

8. Подання ідеї

Не надсилайте жодних ідей, винаходів, авторських робіт чи іншої інформації, яка може вважатися вашою власною інтелектуальною власністю, яку ви хотіли б представити нам, якщо ми не підписали угоду щодо інтелектуальної власності або угоду про нерозголошення. Якщо ви розкриваєте його нам за відсутності такої письмової згоди, ви надаєте нам всесвітню, безвідкличну, невиключну, безоплатну ліцензію на використання, відтворення, зберігання, адаптацію, публікацію, переклад і розповсюдження вашого content у будь-якому існуючому чи майбутньому ЗМІ.

9. Припинення використання

Ми можемо на власний розсуд у будь-який час змінити або тимчасово чи назавжди припинити доступ до веб-сайту або будь-якої служби на ньому. Ви погоджуєтеся з тим, що ми не несемо відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за будь-яку таку зміну, призупинення або припинення вашого доступу або використання веб-сайту або будь-якого content якими ви могли поділитися на веб-сайті. Ви не матимете права на будь-яку компенсацію чи іншу виплату, навіть якщо певні функції, налаштування та/або будь-які Content ви зробили внесок або на які звикли покладатися, остаточно втрачені. Ви не повинні обходити чи обходити, а також намагатися обійти чи обійти будь-які заходи обмеження доступу на нашому веб-сайті.

10. Гарантії та відповідальність

Ніщо в цьому розділі не обмежує чи виключає будь-яку гарантію, передбачену законом, обмеження чи виключення якої було б незаконним. Цей веб-сайт і все content на веб-сайті надаються на умовах «як є» та «як доступно» та можуть містити неточності або друкарські помилки. Ми чітко відмовляємося від будь-яких гарантій будь-якого роду, явних чи непрямих, щодо доступності, точності чи повноти Content. Ми не гарантуємо, що:

 

  • цей веб-сайт або наш content відповідатиме вашим вимогам;
  • цей веб-сайт буде доступний безперервно, своєчасно, безпечно або без помилок.

 

Ніщо на цьому веб-сайті не являє собою жодних юридичних, фінансових чи медичних консультацій або не покликане їх становити. Якщо вам потрібна порада, вам слід проконсультуватися з відповідним фахівцем.

Наступні положення цього розділу застосовуватимуться в максимально допустимій мірі чинним законодавством і не обмежуватимуть і не виключатимуть нашу відповідальність за будь-яке питання, яке для нас було б незаконним чи незаконним обмежувати або виключати нашу відповідальність. У жодному разі ми не будемо нести відповідальність за прямі або непрямі збитки (включаючи збитки внаслідок втрати прибутку або доходу, втрати або пошкодження даних, програмного забезпечення чи бази даних або втрати або шкоди майну чи даним), понесені вами чи будь-яким третім сторони, що виникає внаслідок вашого доступу до нашого веб-сайту або використання його.

За винятком випадків, коли в будь-якому додатковому контракті прямо зазначено інше, наша максимальна відповідальність перед вами за всі збитки, що виникають внаслідок веб-сайту або пов'язані з ним або будь-якими продуктами та послугами, що продаються або продаються через веб-сайт, незалежно від форми судового позову, що накладає відповідальність ( незалежно від того, за контрактом, справедливості, недбалості, передбачуваної поведінки, делікту чи іншим чином) буде обмежено загальною ціною, яку ви заплатили нам за придбання таких продуктів чи послуг або використання веб-сайту. Таке обмеження застосовуватиметься в сукупності до всіх ваших претензій, дій та причин позовів будь-якого виду та характеру.

11 Конфіденційність

Щоб отримати доступ до нашого веб-сайту та / або послуг, вам може знадобитися надати певну інформацію про себе в рамках процесу реєстрації. Ви погоджуєтесь, що будь-яка інформація, яку ви надаєте, буде завжди точною, правильною та актуальною.

Ми розробили політику для вирішення будь-яких проблем, пов’язаних із конфіденційністю, які у вас можуть виникнути. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш Заява про конфіденційність і наші політика Cookie.

12. Експортні обмеження / Відповідність законодавству

Доступ до веб-сайту з територій або країн, де Content або придбання продуктів або послуг, що продаються на веб-сайті, є незаконним, заборонено. Ви не можете використовувати цей веб-сайт із порушенням експортних законів і правил Індії.

13. Партнерський маркетинг

За допомогою цього веб-сайту ми можемо брати участь у афілійованому маркетингу, завдяки чому ми отримуємо відсоток або комісію за продаж послуг або продуктів на цьому веб-сайті або через нього. Ми також можемо приймати спонсорство або інші форми рекламної компенсації від бізнесу. Це розкриття інформації призначене для дотримання законодавчих вимог щодо маркетингу та реклами, які можуть застосовуватися, таких як Правила Федеральної торгової комісії США.

14 Назначення

Ви не можете передавати, передавати або передавати в субпідряд будь-які ваші права та / або обов'язки згідно з цими Умовами, повністю або частково, будь-якій третій стороні без нашої попередньої письмової згоди. Будь-яке передбачуване доручення, що порушує цей Розділ, буде недійсним.

15. Порушення цих Умов

Без шкоди для інших наших прав за цими Загальними положеннями та умовами, якщо ви будь-яким чином порушите ці Загальні положення та умови, ми можемо вжити таких заходів, які ми вважаємо доцільними, щоб усунути порушення, включаючи тимчасове або остаточне припинення Вашого доступу до веб-сайту, зв’язавшись ваш постачальник послуг Інтернету вимагати, щоб вони заблокували ваш доступ до веб-сайту, та / або розпочали судові дії проти вас.

16. Форс-мажор

За винятком зобов'язань сплатити гроші за цим Договором, жодна затримка, невиконання чи бездіяльність будь-якої із сторін у виконанні або дотриманні будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором не буде вважатися порушенням цих Умов, якщо та протягом такої затримки, невиконання або бездіяльність виникає через будь-яку причину, яка не залежить від розумного контролю цієї сторони.

17. Звільнення від відповідальності

Ви погоджуєтеся відшкодувати, захищати та тримати нас без шкоди за будь-які та всі претензії, відповідальність, збитки, збитки та витрати, пов'язані з вашим порушенням цих Умов та чинного законодавства, включаючи права інтелектуальної власності та права на конфіденційність. Ви негайно компенсуєте нам збитки, збитки, витрати та витрати, пов’язані з такими вимогами.

18. Відмова

Невиконання будь-якого з положень, викладених у цих Загальних положеннях та умовах та будь-якій угоді, або невикористання будь-якого варіанту припинення дії, не може тлумачитися як відмова від таких положень і не впливатиме на дію цих Загальних положень та умов або будь-яких Угода або будь-яка її частина, або право після цього застосовувати кожне положення.

19. Мова

Ці Умови тлумачаться та тлумачаться виключно англійською мовою. Усі повідомлення та листування будуть написані виключно цією мовою.

20. Весь договір

Ці Загальні положення та умови, разом із нашими Заява про конфіденційність і Політика cookie, складають повну угоду між вами та Aquif Shaikh стосовно використання вами цього веб-сайту.

21. Оновлення цих Умов

Ми можемо час від часу оновлювати ці Загальні положення та умови. Ви зобов’язані періодично перевіряти ці Загальні положення та умови на наявність змін чи оновлень. Дата, вказана на початку цих Загальних положень та умов, є останньою датою перегляду. Зміни до цих Умов набувають чинності з моменту розміщення таких змін на цьому веб-сайті. Ваше подальше використання цього веб-сайту після опублікування змін або оновлень вважатиметься повідомленням про ваше прийняття дотримуватися цих Умов та положень.

22. Вибір права та юрисдикції

Ці Положення та умови регулюються законодавством Індії. Будь-які суперечки, пов’язані з цими Положеннями та умовами, підлягають юрисдикції судів Індії. Якщо суд чи інший орган визнає будь-яку частину чи положення цих Умов недійсними та/або такими, що не підлягають виконанню відповідно до чинного законодавства, така частина чи положення буде змінено, видалено та/або виконано в максимально допустимому обсязі, щоб реалізувати зміст цих Умов. На інші положення це не вплине.

23. Контактна інформація

Цей веб-сайт належить і управляється Aquif Shaikh.

Ви можете зв’язатися з нами щодо цих Загальних положень та умов через нашу контакт стр.

24 Завантажити

Ви також можете скачати наші Загальні положення та умови у форматі PDF.