Privacybeleid voor: Blogging Ocean

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van: Blogging Ocean, 601, Bluebells, Off Old Mumbai Pune Highway, Thane, Maharashtra 400612, India, over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.bloggingocean.com). (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, dient u de Service niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Marketing/promotie
  2. Gerichte advertenties
  3. Opmerkingen van gebruiker tot gebruiker

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we anders verplicht zijn door wet.

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Sponsors
  2. Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service de rechten van derden schendt. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

JOU RECHTEN:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonlijke gegevens te delen (overdragen) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming die u aan ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, intrekken, een recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op: aquif@bloggingocean.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct-marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op: aquif@bloggingocean. Com.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd.

KOEKJES ENZ.

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, verwijzen wij u naar onze Cookie beleid.

VEILIGHEID:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

LINKS VAN DERDEN & GEBRUIK VAN UW INFORMATIE:

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of service exploiteren die toegankelijk is via een link op de service. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content, privacybeleid of praktijken van sites of diensten van derden.

KLACHTEN / GEGEVENSBESCHERMING:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze klachtenfunctionaris mailen op Blogging Ocean, 601, Bluebells, Off Old Mumbai Pune Highway, Thane, of neem contact op via dit Contactformulier We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Laatst geupdate op: 19-oktober-2022
Laatst gewijzigd: 19-oktober-2022